Ara

Ara

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

a) SATICI

Ünvanı : Hatice Ebrar Sarıgülü – Minüskül Tekstil
Adresi : Akat Mah. Cebeci Sok. Demet Apt. No:4 Daire:2, 34335 Etiler / İSTANBUL
V.D./No : Beşiktaş – 7480154748
Mersis : İstanbul – 1063751403000001
Web Adresi : www.minisculebyebrar.com
E-mail : [email protected]

b) ALICI

ALICININ BİLGİLERİ :

Ad Soyad:     ………………………………………………………………………….

Mail:          ………………………………………………………………………….

Tel:            ………………………………………………………………………….

Adres:        ………………………………………………………………………….

c) SİTE

SATICIYA ait www.minisculebyebrar.com alışveriş sitesi.

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU

a) İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait minisculebyebrar.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Resmi Gazete Sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin taahhüt edilmesidir.

3) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, BEDELİ, TESLİM MASRAFLARI, SÜRESİ ve FATURA BİLGİLERİ

a) Sözleşmede belirtilen fiyat dahil tüm taahhütler, değiştirilinceye ve güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen vaatler ve fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

SATIŞ BİLGİLERİ:

Ürün: ……………………………………………………….  Adet: ……………

Birim Fiyat: …………… İndirim: ……………. Toplam: ……………

KDV: …………… Genel Toplam: …………………………………………

b) ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4) GENEL HÜKÜMLER

a) ALICI, SATICI’ya ait minisculebyebrar.com adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

c) SATICI site üzerinden alınan siparişlerdeki adetleri herhangi bir sebep göstermeden iptal etme ve sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlama aynı müşteri hesabından, aynı kredi kartı kullanılarak, aynı fatura veya teslimat adreslerini içeren, toptancı, bayi tarafından veya yeniden satılmak amacı ile verildiği düşünülen siparişlere uygulanabilir.

d) SATICI sitede bulunan fiyatlar ile mağazalarında bulunan fiyatlar arasında oluşabilecek farklardan sorumlu değildir. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında sipariş özet sayfasında verilen fiyatlar geçerlidir.

e) Site üzerinde ürün ile ilgili verilen bilgilerde yazım hataları veya bilgi eksiklikleri olabilir. SATICI bu hataları düzeltme hakkına ve bunun sonucunda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla bazı siparişlerde iptal ya da değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

f) SATICI, sitedeki resimlerde ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

g) Sözleşme konusu ürün, “6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” gereğince belirlenen yasal 30 günlük süreyi aşmamak kaydı ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kargo şirketi aracılığıyla teslim edilir.

h) Ürün teslimi, işbu sözleşmede belirtilen teslim almaya yetkili kişi/kuruluştan başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

i) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca teslimi zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden mükelleftir.

j) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf olacaktır.

k) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

l) SATICI sipariş konusu mal yada hizmet ediminin yerine getirilmesinin; mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile imkansızlaştığı hallerde ve haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılması için geçen sürenin SATICININ sorumluluğunda olmadığını ve SATICIYA bu süreçle alakalı olarak hiçbir sorumluluk yüklenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

m) SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5) CAYMA HAKKI

a) ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal/hizmetin kullanılmamış olması şartıyla cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için SATICI’ya yapılacak olan cayma bildirimi, malın tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı yoluyla yapılmalıdır. O nedenle ALICI [email protected] adresinden, e-mail yoluyla iade talep etmelidir.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

b) Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, ürün ve faturası SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilmelidir. (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası da gerekmektedir.)

c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve faturasıyla birlikte ürünün kendisine teslim edilmesinden itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli iade etmek ve malı iade almakla yükümlüdür.

d) İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI’nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır.

6) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda; ALICI, cayma hakkını kullanamaz.

b) Ambalajı açılmış iç giyim, çorap ve aksesuar ürünlerinde ; ALICI, cayma hakkını kullanamaz.

7) ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

8) YETKİLİ MAHKEME

a) İş bu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan değere kadar ALICI’nın mal/hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

b) Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci maddesinde belirlenen usule göre 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

1- Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

2- Değeri üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

3- Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : Hatice Ebrar Sarıgülü – Minüskül Tekstil
ALICI AD SOYAD :
TARİH :
İMZA :

 

Başa Dön
Ürün sepetinize eklendi